FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Småskaligt ägande kan skapa levande miljö och mångfald. Fördelningsgatan i Eskilstuna. Bild: Mats Ohlin

 

Ägarstruktur

En fråga vi tog upp i Vision Årby och som vidare kan ha ett generellt värde är möj­ligheten till någon sorts boende-ägande. Olika beprövade former finns såsom bostadsrättsförening, bostadskooperativ och bygg-gemenskap.

Vid försäljning av bostadsfastighet har de boende (vid rådigt agerande) lag­stad­gad rätt till förköp. I ett sådant fall äger de hyresgäster som önskar bibe­hålla sin hyresrätt också lagenlig rättighet att fortsätta hyra sin bostad på oförändrat vis.

Med exempelvis en unik bostadsrättsförening i varje kvarter kan byggherre­struk­turen bli tillräckligt mångfacetterad och småskalig för att plangenomförandet ock­så spontant kan ske varierat över tid och till utförande.

Småskaligt ägande ger ökad mångfald över tid och i utformning

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 3 dec 14
Kommunala bostadsrätter

Områdesplan Eskilstuna — den 5 juli 14
Exempel fastighetsägares skötsel av gård

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014