FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

déprojektet Mötesplats Eskilstuna.

 

Exempel

Avsikten är att visa inspirerande projekt av alla slag; till att börja med våra egna. Andra projekt i Eskilstuna, Sverige eller Världen följer snarast möjligt. Förslag på inspirationsprojekt tas tacksamt emot!

 

Innehåll

Vision Årby
Mötesplats Eskilstuna
Idéskiss Sigurdsristningen
Framtida projekt

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 13 aug 14 14
Bromölla stadsbibliotek

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014