FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

God stadsmiljö innebär väl fungerande leverne för individen. Dagligvaruhandel i korsningen Strandgatan-Noachsgatan, Eskilstuna.
Bild: Mats Ohlin

 

Stadsdels inre struktur

Samtidigt som det är viktigt med rumslig kontinuitet i staden och att strikta gränser mellan dess olika delar mildras, finns en grundläggande egenskap hos varje plats i stadsmiljön: att tillhöra ett lokalt sammanhang, en stadsdel.

Alla människor som bor i ett område, definierat enligt de kriterier som vi vill ställa på områdes­plane­be­greppet, bör kunna tillförsäkras god och fullständig boendemiljö. Kan en småskalig servicestruktur uppnås generellt, skapas samtidigt förutsättningar för jämlikhet mellan boende inom olika stadsdelar. Detta motverkar segregering i sig.

Genom att undvika alltför stora projekt och totalsaneringar inom stadsdelar stimuleras stadsbyggnad som verkar gynnsamt för mångsidig och detaljerad befolknings- och verksamhetsfördelning. Detta främjar god stadsutveckling.

Av en målsättning med allsidig social integration (beträffande ålder, etniskt ursprung, socialgrupp, funktionsnedsättning etc.) följer, att varje individ, oberoende av social särart, i den ideala situationen kan leva sitt liv självständigt på varje plats inom den integrerade stadsmiljön.

En central målsättning med den integrerade staden är att individen kan nå daglig och frekventerad service till fots (per barnvagn/rollator/rullstol etc.) med rimliga distanser. En stadsdels administrativa avgränsning bör således sättas utifrån denna norm. Uppnås en sådan stadsstruktur kan en icke oväsentlig minskning av biltrafik och behov av kollektivtrafik förväntas.

Ovanstående talar för att varje områdesplanerad stadsdel bör förses med ett grundutbud av allmän och kommersiell service. Begreppet "stadsdel" kan då i bästa fall innebära en komplett miljö som går att leva i på ett fullvärdigt sätt för var individ.

Varje område i staden bör möjliggöra komplett mänskligt leverne

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 17 dec 14
Stadsmässiga enbostadshus

Områdesplan Eskilstuna — den 17 dec 14
Tågets roll som tidsenlig arbetsplats

Områdesplan Eskilstuna — den 16 dec 14
Rening av vatten och Återvinningsgalleria i Folkesta

Områdesplan Eskilstuna — den 14 dec 14
Stadsintegrerat socialt boende efterfrågas

Områdesplan Eskilstuna — den 13 dec 14
Gamla Nyfors bäst på bio?

Områdesplan Eskilstuna — den 11 dec 14
Eskilstuna nav för Mälardalens underhåll av tåg!

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Lars Marcus lunchföreläsning på Munktell Science Park

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Nya ledamöter i Eskilstuna stadsbyggnadsnämnd

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Bevara ArkDes (Arkitekturmuseet) självständigt!

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Exempel på tidsenligt betongbygge

Områdesplan Eskilstuna — den 8 dec 14
Patrick Modiano – Nobelpris och stadsbyggnad

Områdesplan Eskilstuna — den 5 dec 14
Ola Andersson hittar hem i Stockholm

Områdesplan Eskilstuna — den 4 dec 14
Vad är meningen med att snygga upp i stan?

Områdesplan Eskilstuna — den 3 dec 14
Kommunala bostadsrätter

Områdesplan Eskilstuna — den 29 nov 14
Råd varnade för "rullatordammen"

Områdesplan Eskilstuna — den 26 nov 14
Eskilstuna, en integrerad förebildsstad?

Områdesplan Eskilstuna — den 15 nov 14
Munktellstaden i Eskilstuna och P-platser

Områdesplan Eskilstuna — den 8 nov 14
Efterfrågar Eskilstunapolitiker funktionsseparerad stad?

Områdesplan Eskilstuna — den 8 nov 14
Vad kommer efter köpcentret?

Områdesplan Eskilstuna — den 3 nov 14
Fy för Västerleden!

Områdesplan Eskilstuna — den 1 nov 14
Geografiskt läge förenar Eskilstuna och Manaus

Områdesplan Eskilstuna — den 31 okt 14
Kyrkogård som naturlig del i stadsmiljön

Områdesplan Eskilstuna — den 31 okt 14
Tågresa som mötesplats

Områdesplan Eskilstuna — den 29 okt 14
Västermarksgatan i Eskilstuna möter staden

Områdesplan Eskilstuna — den 28 okt 14
Bostäder och verksamheter samsas på Söder i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 27 okt 14
Föredömlig balkonginglasning på Strandgatan i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 26 okt 14
Vancouver resultatet av långsiktig, medveten stadsplanering

Områdesplan Eskilstuna — den 25 okt 14
Fristadstorget i Eskilstuna invigt efter renovering

Områdesplan Eskilstuna — den 22 okt 14
Eskilstuna kommun söker planarkitekter

Områdesplan Eskilstuna — den 22 okt 14
Vad är skillnaden mellan Eskilstuna och Västerås?

Områdesplan Eskilstuna — den 20 okt 14
Första ansats till ett integrerat Årby

Områdesplan Eskilstuna — den 18 okt 14
Rivning hotar på Kvarter Nordstjärnan i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 17 okt 14
Gentrifiering

Områdesplan Eskilstuna — den 13 okt 14
Bokaler bryter barriärer inom stadsbyggnad i Malmö

Områdesplan Eskilstuna — den 12 okt 14
Energieffektiva byggnaden Neue Monte Rosa i Schweiz

Områdesplan Eskilstuna — den 11 okt 14
Kunskaper om platskänsla vinner Nobelpris

Områdesplan Eskilstuna — den 10 okt 14
Patrick Modiano, stadsbyggnadsintresserad Nobelpristagare

Områdesplan Eskilstuna — den 9 okt 14
Ledarskribent önskar nytt miljonprogram

Områdesplan Eskilstuna — den 7 okt 14
Ny stadsarkitekt i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 6 okt 14
Kommentar till Lars Marcus om Socialt sammanhållen stad

Områdesplan Eskilstuna — den 2 okt 14
Industribyggnad rivningshotad på arenatomten

Områdesplan Eskilstuna — den 29 sept 14
Fördel områdesplanering framför detaljplanering

Områdesplan Eskilstuna — den 28 sept 14
Bergling om Stadskampen

Områdesplan Eskilstuna — den 23 sept 14
Låt även ytterstadens stadsbyggnad vara kvalitativ

Områdesplan Eskilstuna — den 23 sept 14
Underbyggda gårdar mindre bra

Områdesplan Eskilstuna — den 23 sept 14
Inbäddad bilparkering mindre hållbar

Områdesplan Eskilstuna — den 22 sept 14
Förslag utbyggd väg Västerås – Eskilstuna – Malmköping

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-16