FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Köpmangatan i Eskilstuna, integrerad stad i världsklass.       
Bild: Mats Ohlin

 

Integrerad stad

Förra seklets planeringsideologi innebar en uppdelning av stadens funktioner: boende för sig, arbetsplatser i speciella områden, affärscentra på särskilda platser osv, en typ av stadsplanering som kom att kallas ABC-stad: Arbete — Bostad — Centrum. Metoden att uppföra hela bostadsområden i ett sammanhang gav ofta ensidiga demografiska sammansättningar. Organisationsprincipen ger också upphov till stora transportbehov — människor behöver förflytta sig långa sträckor. Detta har resulterat i en ökad bilism; ett beroende som inte enbart påverkar klimatet negativt utan även resulterar i en användning av vårt gemensamma offentliga gaturum där möjligheten att träffa andra minskar drastiskt.

Den täta funktionsblandade staden, som även kan benämnas den integrerade staden, och som föregick 1900-talets funktionsseparerade planeringsprincip, hade funnits i tusentals år — ja, så länge människan har organiserat sig i ett samhälle över huvud taget. Rester av denna stadstyp lever ofta kvar i äldre städers centralare delar.

Den integrerade staden är förtätad, koncentrerad och erbjuder gångavstånd till det mesta. Miljön är primärt till för människan och därför både levande och social. Det hindrar dock inte att den ibland kan ha utformats mindre bra och ohälsosamt — men många städer av denna sort gillas spontant av människor. Vissa städer har av just denna anledning blivit världsarv.

Den integrerade staden är människans stad

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 17 dec 14
Stadsmässiga enbostadshus

Områdesplan Eskilstuna — den 17 dec 14
Tågets roll som tidsenlig arbetsplats

Områdesplan Eskilstuna — den 16 dec 14
Rening av vatten och Återvinningsgalleria i Folkesta

Områdesplan Eskilstuna — den 14 dec 14
Stadsintegrerat socialt boende efterfrågas

Områdesplan Eskilstuna — den 13 dec 14
Gamla Nyfors bäst på bio?

Områdesplan Eskilstuna — den 11 dec 14
Eskilstuna nav för Mälardalens underhåll av tåg!

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Lars Marcus lunchföreläsning på Munktell Science Park

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Nya ledamöter i Eskilstuna stadsbyggnadsnämnd

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Bevara ArkDes (Arkitekturmuseet) självständigt!

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Exempel på tidsenligt betongbygge

Områdesplan Eskilstuna — den 8 dec 14
Patrick Modiano – Nobelpris och stadsbyggnad

Områdesplan Eskilstuna — den 5 dec 14
Ola Andersson hittar hem i Stockholm

Områdesplan Eskilstuna — den 4 dec 14
Vad är meningen med att snygga upp i stan?

Områdesplan Eskilstuna — den 3 dec 14
Kommunala bostadsrätter

Områdesplan Eskilstuna — den 1 dec 14
Har polisen lagt ned svensk landsbygd?

Områdesplan Eskilstuna — den 29 nov 14
Råd varnade för "rullatordammen"

Områdesplan Eskilstuna — den 29 nov 14
Stadsbyggnadsföreläsning 9 december

Områdesplan Eskilstuna — den 26 nov 14
Eskilstuna, en integrerad förebildsstad?

Områdesplan Eskilstuna — den 20 nov 14
Nobelpristagare med stadsbyggnadsperspektiv

Områdesplan Eskilstuna — den 16 nov 14
Reflektion över Rullatordammen i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 15 nov 14
Munktellstaden i Eskilstuna och P-platser

Områdesplan Eskilstuna — den 8 nov 14
Efterfrågar Eskilstunapolitiker funktionsseparerad stad?

Områdesplan Eskilstuna — den 8 nov 14
Vad kommer efter köpcentret?

Områdesplan Eskilstuna — den 3 nov 14
Fy för Västerleden!

Områdesplan Eskilstuna — den 1 nov 14
Geografiskt läge förenar Eskilstuna och Manaus

Områdesplan Eskilstuna — den 31 okt 14
Kyrkogård som naturlig del i stadsmiljön

Områdesplan Eskilstuna — den 31 okt 14
Tågresa som mötesplats

Områdesplan Eskilstuna — den 29 okt 14
Västermarksgatan i Eskilstuna möter staden

Områdesplan Eskilstuna — den 28 okt 14
Bostäder och verksamheter samsas på Söder i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 27 okt 14
Föredömlig balkonginglasning på Strandgatan i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 26 okt 14
Vancouver resultatet av långsiktig, medveten stadsplanering

Områdesplan Eskilstuna — den 25 okt 14
Fristadstorget i Eskilstuna invigt efter renovering

Områdesplan Eskilstuna — den 22 okt 14
Eskilstuna kommun söker planarkitekter

Områdesplan Eskilstuna — den 22 okt 14
Vad är skillnaden mellan Eskilstuna och Västerås?

Områdesplan Eskilstuna — den 20 okt 14
Valanalys enligt Sveriges Arkitekter

Områdesplan Eskilstuna — den 20 okt 14
Första ansats till ett integrerat Årby

Områdesplan Eskilstuna — den 18 okt 14
Rivning hotar på Kvarter Nordstjärnan i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 17 okt 14
Gentrifiering

Områdesplan Eskilstuna — den 13 okt 14
Bokaler bryter barriärer inom stadsbyggnad i Malmö

Områdesplan Eskilstuna — den 12 okt 14
Energieffektiva byggnaden Neue Monte Rosa i Schweiz

Områdesplan Eskilstuna — den 11 okt 14
Kunskaper om platskänsla vinner Nobelpris

Områdesplan Eskilstuna — den 10 okt 14
Patrick Modiano, stadsbyggnadsintresserad Nobelpristagare

Områdesplan Eskilstuna — den 9 okt 14
Ledarskribent önskar nytt miljonprogram

Områdesplan Eskilstuna — den 7 okt 14
Ny stadsarkitekt i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 6 okt 14
Kommentar till Lars Marcus om Socialt sammanhållen stad

Områdesplan Eskilstuna — den 4 okt 14
Mehmet Kaplan (MP) bostads- och stadsutvecklingsminister

Områdesplan Eskilstuna — den 2 okt 14
Industribyggnad rivningshotad på arenatomten

Områdesplan Eskilstuna — den 29 sept 14
Fördel områdesplanering framför detaljplanering

Områdesplan Eskilstuna — den 28 sept 14
Bergling om Stadskampen

Områdesplan Eskilstuna — den 23 sept 14
Låt även ytterstadens stadsbyggnad vara kvalitativ

Områdesplan Eskilstuna — den 23 sept 14
Underbyggda gårdar mindre bra

Områdesplan Eskilstuna — den 22 sept 14
Förslag utbyggd väg Västerås – Eskilstuna – Malmköping

Områdesplan Eskilstuna — den 13 sept 14
Idealstad Kristianstad

Områdesplan Eskilstuna — den 7 mars 14
Exempel funktionsseparerad stad

Områdesplan Eskilstuna — den 6 mars 14
Exempel funktionsintegrerad stad

Områdesplan Eskilstuna — den 2 mars 14
Bygger Torshälla integrerad
eller separerad stad?

Områdesplan Eskilstuna — den 12 feb 14
Förslag på Eskilstuna spårtrafik

Områdesplan Eskilstuna — den 2 feb 14
Hur påverkar rådande demografi stadsbyggnad?

Områdesplan Eskilstuna — den 1 feb 14
Låt människor skapar inkluderande stadsbyggnad

Områdesplan Eskilstuna — den 29 jan 14
Eskilstuna resecentrum

Områdesplan Eskilstuna — den 26 jan 14
Trafik och uthållig stadsbyggnad

Områdesplan Eskilstuna — den 24 jan 14
Behov av Eskilstuna resecentrum kvarstår

Områdesplan Eskilstuna — den 22 jan 14
M önskar hyresrätter och tätare städer

Områdesplan Eskilstuna — den 10 jan 14
Sluta jäklas med bilisterna!

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-16