FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Dagvatten i öppet kretslopp. Hamnparken i Eskilstuna
Bild: Helena Brobäck

 

Kretsloppsstruktur

Vi tänker oss att alla stadsdelar som stadsintegreras ska vara föredömen när det gäller kretsloppstänkande. Tillgång till kompostering och närodling är basala funktioner som självfallet måste finnas. Utbyggd sopsortering är ett annat exempel. Inlämningsstation för skrymmande avfall borde rimligen etableras inom varje stadsdel. Nederbörd som faller på hustak och andra hårdgjorda ytor, så kallat dagvatten, kan omhändertas för bevattning — kanske ledas i prydligt ordnade öppna strukturer i gatunätet till passande upp­samlingsplatser såsom exempelvis närbelägna koloniträdgårdsområden, vilkea enligt tidigare resonemang bör finnas kopplade till varje boendesituation i en stad.

Närodling och dagvatten i öppet kretslopp främjar mental hälsa

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 19 juni 14-2
Stadsbyggnad Kiruna

Områdesplan Eskilstuna — den 19 juni 14-1
Stadsbyggnad Piteå

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-16