FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Sida i "Stockholms Stads lagbok", handskrift från 1400-talet.

 

Hållbar lagstiftning i andra länder

På många ställen i världen görs ständigt nya försök att finna fram till hållbar stadsutveckling genom lagstiftning som en första grund. Här följer en redovisning av sådana lagar som kan vara aktuella och intressanta sedda ur ett områdes­plane­perspektiv.

Ännu finns bara en post, men listan avses fyllas på med tiden, allteftersom info flyter in.

Lag — grunden för var plan

 

Innehåll

The National Planning Policy Framework, 2012

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2016