FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Förgårdsmark kan fungera som halvoffentlig zon. Kriebsengatan i Eskilstuna. Bild: Mats Ohlin

 

Social nivåstruktur

I den stadsmässiga staden kan man tydligt urskilja fyra sociala nivåer:

  • den privata
  • den halvprivata eller den för en mindre krets tillgängliga
  • den halvoffentliga
  • den allmänna eller helt offentliga

Av ovanstående distinktion förstås att bostäder, och i vissa fall arbetslokaler, omfattas av den privata nivån. Dit har endast de, som är särskilt tillhöriga, obegränsat tillträde.

En halvprivat nivå kan vi se i exempelvis trapphus och kringbyggda eller kring-gärdade gårdar. Sådana används av flera privata enheter, men även av vissa externa funktioner såsom vad gäller trapphus fastighetsskötare, brevbärare etc. Dessutom — givetvis, av inbjudna besökare.

Om gårdsrum enligt föregående anses halvprivata, kan man benämna förgårdsmark mellan gata och husfasad halvoffentlig. Till förgårdsmarken äger i princip alla tillträde, trots att den inte är allmän platsmark utan ägs privat. Också butikslokaler, teatrar, sporthallar, reseterminaler, caféer, restauranger mm. kan ses som halvoffentliga platser — när de hålls öppna.

Den offentliga nivån utgörs av allmän platsmark. Den ägs av det allmänna och är avsedd för alla medborgare utan urskiljning.

I den integrerade, funktionsblandade staden finns tydliga gränser mellan dessa nämnda fyra nivåer. För individen som använder staden råder ingen tvekan om vilken nivå varje plats tillhör, och skötseln av uterum blir lätt när man vet vem som ansvarar för dem. I den integrerade staden finns inga gråzoner.

Den integrerade staden har tydligt avläsbara sociala nivåer

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 17 dec 14
Stadsmässiga enbostadshus

Områdesplan Eskilstuna — den 17 dec 14
Tågets roll som tidsenlig arbetsplats

Områdesplan Eskilstuna — den 16 dec 14
Rening av vatten och Återvinningsgalleria i Folkesta

Områdesplan Eskilstuna — den 14 dec 14
Stadsintegrerat socialt boende efterfrågas

Områdesplan Eskilstuna — den 13 dec 14
Gamla Nyfors bäst på bio?

Områdesplan Eskilstuna — den 11 dec 14
Eskilstuna nav för Mälardalens underhåll av tåg!

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Lars Marcus lunchföreläsning på Munktell Science Park

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Nya ledamöter i Eskilstuna stadsbyggnadsnämnd

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Bevara ArkDes (Arkitekturmuseet) självständigt!

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Exempel på tidsenligt betongbygge

Områdesplan Eskilstuna — den 8 dec 14
Patrick Modiano – Nobelpris och stadsbyggnad

Områdesplan Eskilstuna — den 5 dec 14
Ola Andersson hittar hem i Stockholm

Områdesplan Eskilstuna — den 4 dec 14
Vad är meningen med att snygga upp i stan?

Områdesplan Eskilstuna — den 3 dec 14
Kommunala bostadsrätter

Områdesplan Eskilstuna — den 1 dec 14
Har polisen lagt ned svensk landsbygd?

Områdesplan Eskilstuna — den 29 nov 14
Råd varnade för "rullatordammen"

Områdesplan Eskilstuna — den 26 nov 14
Eskilstuna, en integrerad förebildsstad?

Områdesplan Eskilstuna — den 15 nov 14
Munktellstaden i Eskilstuna och P-platser

Områdesplan Eskilstuna — den 8 nov 14
Efterfrågar Eskilstunapolitiker funktionsseparerad stad?

Områdesplan Eskilstuna — den 8 nov 14
Vad kommer efter köpcentret?

Områdesplan Eskilstuna — den 3 nov 14
Fy för Västerleden!

Områdesplan Eskilstuna — den 1 nov 14
Geografiskt läge förenar Eskilstuna och Manaus

Områdesplan Eskilstuna — den 31 okt 14
Kyrkogård som naturlig del i stadsmiljön

Områdesplan Eskilstuna — den 31 okt 14
Tågresa som mötesplats

Områdesplan Eskilstuna — den 29 okt 14
Västermarksgatan i Eskilstuna möter staden

Områdesplan Eskilstuna — den 28 okt 14
Bostäder och verksamheter samsas på Söder i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 27 okt 14
Föredömlig balkonginglasning på Strandgatan i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 26 okt 14
Vancouver resultatet av långsiktig, medveten stadsplanering

Områdesplan Eskilstuna — den 25 okt 14
Fristadstorget i Eskilstuna invigt efter renovering

Områdesplan Eskilstuna — den 22 okt 14
Eskilstuna kommun söker planarkitekter

Områdesplan Eskilstuna — den 22 okt 14
Vad är skillnaden mellan Eskilstuna och Västerås?

Områdesplan Eskilstuna — den 22 okt 14
Interaktiva tågresenärer finns i alla åldrar

Områdesplan Eskilstuna — den 20 okt 14
Valanalys enligt Sveriges Arkitekter

Områdesplan Eskilstuna — den 20 okt 14
Första ansats till ett integrerat Årby

Områdesplan Eskilstuna — den 18 okt 14
Rivning hotar på Kvarter Nordstjärnan i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 17 okt 14
Gentrifiering

Områdesplan Eskilstuna — den 13 okt 14
Bokaler bryter barriärer inom stadsbyggnad i Malmö

Områdesplan Eskilstuna — den 12 okt 14
Energieffektiva byggnaden Neue Monte Rosa i Schweiz

Områdesplan Eskilstuna — den 11 okt 14
Kunskaper om platskänsla vinner Nobelpris

Områdesplan Eskilstuna — den 10 okt 14
Patrick Modiano, stadsbyggnadsintresserad Nobelpristagare

Områdesplan Eskilstuna — den 9 okt 14
Ledarskribent önskar nytt miljonprogram

Områdesplan Eskilstuna — den 7 okt 14
Ny stadsarkitekt i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 6 okt 14
Kommentar till Lars Marcus om Socialt sammanhållen stad

Områdesplan Eskilstuna — den 2 okt 14
Industribyggnad rivningshotad på arenatomten

Områdesplan Eskilstuna — den 29 sept 14
Fördel områdesplanering framför detaljplanering

Områdesplan Eskilstuna — den 28 sept 14
Bergling om Stadskampen

Områdesplan Eskilstuna — den 23 sept 14
Låt även ytterstadens stadsbyggnad vara kvalitativ

Områdesplan Eskilstuna — den 23 sept 14
Underbyggda gårdar mindre bra

Områdesplan Eskilstuna — den 22 sept 14
Förslag utbyggd väg Västerås – Eskilstuna – Malmköping

Områdesplan Eskilstuna — den 27 juni 14
Vinnande förslag MDH-tävlingen

Områdesplan Eskilstuna — den 26 juni 14
Områdesplan Eskilstuna sammanfattar
sex förslag MDH-tävling

Områdesplan Eskilstuna — den 24 juni 14
Områdesplan Eskilstuna om förslag 6 MDH-tävling

Områdesplan Eskilstuna — den 19 juni 14-2
Stadsbyggnad Kiruna

Områdesplan Eskilstuna — den 19 juni 14-1
Stadsbyggnad Piteå

Områdesplan Eskilstuna — den 15 juni 14
Områdesplan Eskilstuna om förslag 5 MDH-tävling

Områdesplan Eskilstuna — den 8 juni 14
Områdesplan Eskilstuna om förslag 4 MDH-tävling

Områdesplan Eskilstuna — den 31 maj 14
Områdesplan Eskilstuna om förslag 3 MDH-tävling

Områdesplan Eskilstuna — den 26 maj 14
Områdesplan Eskilstuna om förslag 2 MDH-tävling

Områdesplan Eskilstuna — den 19 maj 14
Områdesplan Eskilstuna om förslag 1 MDH-tävling

Områdesplan Eskilstuna — den 17 maj 14
Arkitekturtävling om Mälardalens Högskola (MDH)

Områdesplan Eskilstuna — den 15 maj 14
Förvanskad fasad trots lokaler i markplan

Områdesplan Eskilstuna — den 30 apr 14
Kommundirektör Pär Erikssons ord om Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 27 apr 14
Klosters kyrkas stadsförstärkande planering

Områdesplan Eskilstuna — den 26 apr 14
Blivande samspelsyta Köpmangatan

Områdesplan Eskilstuna — den 26 mars 14
Årets kulturhuvudstad Riga

Områdesplan Eskilstuna — den 22 mars 14
Kollektivtrafik i Medellin, Colombia

Områdesplan Eskilstuna — den 17 mars 14-2
Utvecklas Eskilstuna med grön politik?

Områdesplan Eskilstuna — den 17 mars 14-1
Byggplaner för kvarteret Nätet i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 9 mars 14
Byggplaner för kvarteret Vittnet i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 7 mars 14
Exempel funktionsseparerad stadsdel

Områdesplan Eskilstuna — den 6 mars 14
Exempel funktionsintegrerad stadsdel

Områdesplan Eskilstuna — den 2 mars 14
Bygger Torshälla integrerad
eller separerad stad idag?

Områdesplan Eskilstuna — den 2 feb 14
Hur påverkar rådande demografi stadsbyggnad?

Områdesplan Eskilstuna — den 1 feb 14
Låt människor skapar inkluderande stadsbyggnad

Områdesplan Eskilstuna — den 29 jan 14
Resecentrum i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 26 jan 14
Trafik och uthållig stadsbyggnad

Områdesplan Eskilstuna — den 24 jan 14
Behov av Eskilstuna resecentrum kvarstår

Områdesplan Eskilstuna — den 22 jan 14
M önskar hyresrätter och tätare städer

Områdesplan Eskilstuna — den 10 jan 14
Sluta jäklas med bilisterna!

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-16