FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

En odifferentierad gata med spontant uppkommen samspelsyta. Zetterbergsgatan i Eskilstuna. Bild: Helena Brobäck

 

Trafikstruktur

Gatumark kan användas funktionsuppdelad eller odifferentierad. Det senare innebär exempelvis klassiska fordonsgator med trottoarer, men kan även vara samspelsytor och gångfartsområden. Samspelsyta är en modell för stadsmässig miljö som har etablerats i många städer och innebär att alla trafikslag tillåts använda gatan så länge det sker på de gåendes villkor. Avsikten är att skapa en dynamisk stadsmiljö med bra förutsättningar för oskyddade trafikanter.

Allt eftersom en integrerad stadsmiljö växer fram, minskar behovet av biltransporter och bilägande; kravet på antal parkeringsplatser för tillkommande bebyggelse kan därmed successivt minskas. Initialt finns dock fortfarande ett stort parkeringsbehov som det ligger inom områdesplaneringens ansvarsområde att tillgodose. De två realistiska metoderna är parkeringsgarage under marknivå eller i separata parkeringshus. Detta innebär i dagsläget en kostnad av cirka tre hundra tusen kronor per plats; en investering många menar är värd att ta. Nämnda garagetyper kan anläggas i takt med den nya bebyggelsens utveckling i plansammanhang där förtätning tillåts.

Möjlighet till viss kantstensparkering på gatumark och även gårdsmark bör finnas för att tillgodose behoven för räddningstjänst, personer med funktionsnedsättning, besökande, varutransporter, de boendes och arbetandes korttidsparkering etc.

Generella gator på gåendes villkor ger människan staden i retur

 

Anknytande inlägg på Facebook

Områdesplan Eskilstuna — den 17 dec 14
Stadsmässiga enbostadshus

Områdesplan Eskilstuna — den 17 dec 14
Tågets roll som tidsenlig arbetsplats

Områdesplan Eskilstuna — den 16 dec 14
Rening av vatten och Återvinningsgalleria i Folkesta

Områdesplan Eskilstuna — den 14 dec 14
Stadsintegrerat socialt boende efterfrågas

Områdesplan Eskilstuna — den 13 dec 14
Gamla Nyfors bäst på bio?

Områdesplan Eskilstuna — den 11 dec 14
Eskilstuna nav för Mälardalens underhåll av tåg!

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Lars Marcus lunchföreläsning på Munktell Science Park

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Nya ledamöter i Eskilstuna stadsbyggnadsnämnd

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Bevara ArkDes (Arkitekturmuseet) självständigt!

Områdesplan Eskilstuna — den 9 dec 14
Exempel på tidsenligt betongbygge

Områdesplan Eskilstuna — den 8 dec 14
Patrick Modiano – Nobelpris och stadsbyggnad

Områdesplan Eskilstuna — den 5 dec 14
Ola Andersson hittar hem i Stockholm

Områdesplan Eskilstuna — den 4 dec 14
Vad är meningen med att snygga upp i stan?

Områdesplan Eskilstuna — den 29 nov 14
Råd varnade för "rullatordammen"

Områdesplan Eskilstuna — den 15 nov 14
Munktellstaden i Eskilstuna och P-platser

Områdesplan Eskilstuna — den 8 nov 14
Efterfrågar Eskilstunapolitiker funktionsseparerad stad?

Områdesplan Eskilstuna — den 8 nov 14
Vad kommer efter köpcentret?

Områdesplan Eskilstuna — den 3 nov 14
Fy för Västerleden!

Områdesplan Eskilstuna — den 1 nov 14
Geografiskt läge förenar Eskilstuna och Manaus

Områdesplan Eskilstuna — den 31 okt 14
Kyrkogård som naturlig del i stadsmiljön

Områdesplan Eskilstuna — den 31 okt 14
Tågresa som mötesplats

Områdesplan Eskilstuna — den 29 okt 14
Västermarksgatan i Eskilstuna möter staden

Områdesplan Eskilstuna — den 28 okt 14
Bostäder och verksamheter samsas på Söder i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 27 okt 14
Föredömlig balkonginglasning på Strandgatan i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 26 okt 14
Vancouver resultatet av långsiktig, medveten stadsplanering

Områdesplan Eskilstuna — den 25 okt 14
Fristadstorget i Eskilstuna invigt efter renovering

Områdesplan Eskilstuna — den 22 okt 14
Eskilstuna kommun söker planarkitekter

Områdesplan Eskilstuna — den 22 okt 14
Vad är skillnaden mellan Eskilstuna och Västerås?

Områdesplan Eskilstuna — den 22 okt 14
Interaktiva tågresenärer finns i alla åldrar

Områdesplan Eskilstuna — den 20 okt 14
Första ansats till ett integrerat Årby

Områdesplan Eskilstuna — den 18 okt 14
Rivning hotar på Kvarter Nordstjärnan i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 17 okt 14
Gentrifiering

Områdesplan Eskilstuna — den 12 okt 14
Energieffektiva byggnaden Neue Monte Rosa i Schweiz

Områdesplan Eskilstuna — den 11 okt 14
Kunskaper om platskänsla vinner Nobelpris

Områdesplan Eskilstuna — den 10 okt 14
Patrick Modiano, stadsbyggnadsintresserad Nobelpristagare

Områdesplan Eskilstuna — den 9 okt 14
Ledarskribent önskar nytt miljonprogram

Områdesplan Eskilstuna — den 7 okt 14
Ny stadsarkitekt i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 6 okt 14
Kommentar till Lars Marcus om Socialt sammanhållen stad

Områdesplan Eskilstuna — den 2 okt 14
Industribyggnad rivningshotad på arenatomten

Områdesplan Eskilstuna — den 29 sept 14
Fördel områdesplanering framför detaljplanering

Områdesplan Eskilstuna — den 28 sept 14
Bergling om Stadskampen

Områdesplan Eskilstuna — den 23 sept 14
Låt även ytterstadens stadsbyggnad vara kvalitativ

Områdesplan Eskilstuna — den 23 sept 14
Underbyggda gårdar mindre bra

Områdesplan Eskilstuna — den 22 sept 14
Förslag utbyggd väg Västerås – Eskilstuna – Malmköping

Områdesplan Eskilstuna — den 22 sept 14
Länk Eskilstuna - Västerås flygplatser

Områdesplan Eskilstuna — den 20 sept 14
Förslag perifer ringled Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 18 aug 14
Landsbygd blir stad…

Områdesplan Eskilstuna — den 19 juni 14-2
Stadsbyggnad Kiruna

Områdesplan Eskilstuna — den 19 juni 14-1
Stadsbyggnad Piteå

Områdesplan Eskilstuna — den 11 juni 14
Ringleden finns redan!

Områdesplan Eskilstuna — den 22 maj 14
Alliansen föreslår ny ringled i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 16 maj 14
Landsbygden börjar mitt i staden

Områdesplan Eskilstuna — den 29 apr 14
Sammanfattande synpunkter
om Eskilstunas trafik

Områdesplan Eskilstuna — den 26 apr 14
Blivande samspelsyta Köpmangatan

Områdesplan Eskilstuna — den 26 mars 14
Årets kulturhuvudstad Riga

Områdesplan Eskilstuna — den 22 mars 14
Kollektivtrafik i Medellin, Colombia

Områdesplan Eskilstuna — den 17 mars 14
Byggplaner för kvarteret Nätet i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 7 mars 14
Exempel funktionsseparerad stadsdel

Områdesplan Eskilstuna — den 6 mars 14
Exempel funktionsintegrerad stadsdel

Områdesplan Eskilstuna — den 2 mars 14
Bygger Torshälla integrerad
eller separerad stad idag?

Områdesplan Eskilstuna — den 12 feb 14
Förslag på Eskilstuna spårtrafik

Områdesplan Eskilstuna — den 29 jan 14
Resecentrum i Eskilstuna

Områdesplan Eskilstuna — den 26 jan 14
Trafik och uthållig stadsbyggnad

Områdesplan Eskilstuna — den 24 jan 14
Behov av Eskilstuna resecentrum kvarstår

Områdesplan Eskilstuna — den 10 jan 14
Sluta jäklas med bilisterna!

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-16